DUGNAD BIDRAR TIL Å GJØRE FJELLET TILGJENGELIG FOR FLERE

Ankenes Skiklubb vil fortsette å legge til rette for aktivitet i fjellet – både sommer og vinter.

KLOPPER: I samarbeide med ByggMaker i Narvik ( gode priser) har vi de siste årene lagt ut flere hundre meter med klopper på myrlente turstier. Med stor trafikk av turgåere/joggere samt syklister setter dette sine klare spor i myrterrenget. Kloppene bidrar til å hindre at store partier tråkkes opp og jogge/ytreninsturene tørrere.  Dette arbeidet vil vi forsette med.

BENKER: Skiklubben har fått kjøpe ( gode priser :-) flere benker som er satt ut i områder vi vet at turgåere setter seg ned. Dette arbeidet vil vi forsette med.

GAPAHUK: Skiklubben er i ferd med å sluttføre oppsetrt av en Gapahus på fjellet. Gapahuken er tildelt oss av Narvik Kommune via STATSSKOG.  Planlagt åpning av gapahuket vil skje Gapahuk planlegges satt opp i nærheten av tursti på Ankenesfjellet, og flefredag 25.09.15.

lagt til handlevogn