Retningslinjer for økonomisk støtte fra Ankenes skiklubb - Vedtatt av Styret 01.12.2009

Økonomisk støtte fra Ankenes skiklubb er primært forbeholdt aktive løpere i klubben. Støtte forutsetter betalt medlemskap og treningsavgift, samt at løperen aktivt deltar så vel sportslig som sosialt i klubbens ulike medlemsaktiviteter. Løperen har et ansvar for å bidra positivt i klubbens miljø, samt å representere Ankenes skiklubb på en positiv måte utad.

I tillegg til aktive løpere dekkes faktiske utgifter til utpekte reiseledere og trenere ved samlinger hvor disse naturlig medvirker.

Retningslinjer for økonomisk støtte vedtas av styret ut fra inneværende års budsjett og prioritering av aktiviteter.

NB! Retningslinjene gjelder i utgangspunktet for løpere fom. junior og nedover. For seniorløpere gjelder egen ordning, se punkt 11.

Reiseregning etter disse retningslinjene kan sendes direkte til kasserer Linda Haraldstad på e-post: ankenessk@gmail.com

Reiseledere og trenere sender sine regninger via leder. 

Spørsmål vedrørende retningslinjene rettes til leder Kristine Foshaug på telefon eller e-post ankenessk@gmail.com

Aktivitet

 

 

1

Startkontingent

ASK dekker alle startkontingenter til terminfesta skirenn, unntatt turrenn.

 

2

Kretsmesterskap(KM)

Ved behov for overnatting dekkes opphold (kost og losji) mot 30% egenandel, dog minimum egenandel på kr. 100.

Dersom det finnes felles overnattingstilbud, vil de som bor privat eller på hotell utenom fellesopplegg, kunne få dekket faktiske og dokumenterte utgifter med beløp inntil samme sum som ved deltagelse i fellesopplegg.

 

 

3

Nord-Norsk mesterskap NNM

Opphold(kost og losji) dekkes mot 30% egenandel, dog minimum egenandel på kr. 100.

Dersom det finnes felles overnattingstilbud, vil de som bor privat eller på hotell utenom fellesopplegg kunne få dekket faktiske og dokumenterte utgifter med beløp inntil samme sum som ved deltagelse i fellesopplegg.

Styret kan organisere reiseopplegg og eventuelt vedta å gi støtte også til reise.

 

 

4

Ungdommens Holmenkollrenn

Hver løper får anledning til støtte fra klubben for deltagelse en gang. Støttebeløp kr. 2000.

En eller flere av foreldrene oppfordres til å organisere turen det enkelte år.

 

5

Hovedlandsrenn

Norgescuprenn

Norgesmesterskap

Reise og opphold(kost og losji) dekkes mot 30% egenandel, dog minimum egenandel på kr. 100.

Fellesopplegg gjennom skikretsen forutsettes benyttet.

Som hovedregel dekkes kun lavprisbilletter med fly.

For de som bor privat eller på hotell utenom fellesopplegg, dekkes faktiske og dokumenterte utgifter med beløp inntil samme sum, som ved deltagelse i fellesopplegg.

Alle løpere som aktivt følger klubbens treninger gis mulighet til å delta på HLR.

Alle aktive juniorløpere gis mulighet til å delta med støtte fra klubben på første NC-renn og første del av NM. Sportslig utvalg vurderer videre deltagelse med støtte fra klubben.

 

 

Samlinger

6

Sonesamlinger

Opphold (kost og losji) dekkes mot 30% egenandel, dog minimum egenandel på kr. 100.

 

7

Kretssamlinger

Deltageravgift og opphold dekkes mot 30% egenandel, dog minimum egenandel på kr. 100.

 

8

Klubbsamlinger med overnatting

Opplegg og klubbens støtte vurderes av styret i samråd med sportslig utvalg, for den aktuelle samling.

 

 

9

Deltagelse sommerskiskole

Det gis støtte på kr. 1500 pr. deltagelse.

 

10

Aktive medlemmer som bor utenfor kommunen

Økonomisk støtte fra klubben vurderes individuelt etter søknad til styret. Sportslig utvalg er rådgivende

 

 

11

Seniorløpere

Seniorløpere gis støtte på bakgrunn av individuell vurdering i styret i samråd med sportslig utvalg.

Økonomisk støtte må søkes på forhånd.

 

lagt til handlevogn