108 BARN HAR SÅ LANGT DELTATT PÅ ONSDAGSRENN

Etter 4 gjennomførte onsdagsrenn er det 108 barn som har deltatt/ gjennomført 1 eller flere renn.

Radetikette

Antall barn

Deltatt 1 gang

28

Deltatt 2 ganger

34

Deltatt 3 ganger

24

Deltatt 4 ganger

22

Totalsum

108

18.02.2016 15:21
lagt til handlevogn