Årsmøte 2018

Mandag 5. mars ble det avholdt årsmøte i Ankenes skiklubb. 2017 var et godt år for klubben.

Medlemstallet ligger stabilt på ca 200 medlemmer, og mange flere benytter klubbens løyper både vinter og sommer. Treningsgruppene har en stabil kjerne av barn og ungdommer som trener og deltar på skirenn, og nye kommer til. Klubben har også et givende samarbeid med andre skiklubber i Ofoten for de eldste løperne. Mange idrettslag sliter med frafall når ungdommene blir eldre, så et slikt samarbeid er viktig for å holde på kontinuiteten. For den store bredden er lysløypa og Ankenesfjellet et attraktivt område, som gir gode muligheter for trim og trening. Det er hvert år et femsifret antall enkeltinnskrivninger i skriveboka på Ankenesfjellet.

Etter mange år i klubbens styre og et kolossalt dugnadsarbeid har de eldste gjenværende, Tor Kildal og Werner Lorentsen, valgt å gå ut av styret.

Det nye styret består av Espen H. Johannessen, Tom Ivan Simonsen, Rune Dalmo, Øivind Kristiansen, Nina Haug Vanem, Kristine Foshaug, Hallstein Monkan og Kjell Arne Flakken.

Vennlig hilsen

Espen Johannessen

Leder - ASK

11.03.2018 12:58
lagt til handlevogn