Årsmøte 2023 arrangeres 28. mars kl 1800

Til medlemmene i Ankenes skiklubb

Ankenes 28.2.2023

Innkalling til årsmøte i ASK 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Ankenes skiklubb

Årsmøtet avholdes 28.3.2023 kl 18.00 på Ankenes skistadion, klubbhuset.Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14.3.2023 til Postboks 83, 8520 Ankenes eller på e-post ankenessk@gmail.com . Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.ankenes-skiklubb.no For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av ASK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til ASK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se ASKs lov på www.ankenes-skiklubb.no . Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Espen Johannessen kontaktes på tlf 95054969 eller ankenessk@gmail.com .

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

28.02.2023 18:37
lagt til handlevogn