ÅRSMØTE ANKENES SKIKLUBB

Årsmøte ASK

STED: 2. et Saniteten Ankenes

TID: 23.februar 2016 kl. 1900

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 9. februar 2016.

Enkel bevertning.

Styret

07.02.2016 20:31
lagt til handlevogn