STØTT KLUBBEN

STØTT KLUBBEN

Setter du pris på skiklubben?

Ankenes skiklubb tilrettelegger for aktivitet for mange brukere av løy-pene på Ankenes og Ankenesfjellet, sommer som vinter. Det legges ned mye dugnadsinnsats i å holde løyper gode, legge klopper, ar-rangere treninger og onsdagsrenn.

Klubben gjør akkurat nå en jobb for å få bedre klubblokaler med toa-lett og andre fasiliteter nært løypene. Klubben gjør jobben med å byg-ge lokalene og vi vil ha med flest mulig støttespillere.

I tillegg vil klubben kjøpe en helt ny tråkkemaskin høsten 2016.

Skiklubben tar i mot din økonomiske støtte ved innbetaling på Vipps - 23884, eller med innbetaling til konto 4520.07.10936

 

Takk for din støtte!

13.10.2016 08:39
lagt til handlevogn