VALG ÅRSMØTE 2017

Som medlemmer i styret for Ankenes skiklubb ble valgt:

o    Styreleder: Tor Kildal (valgt for ett år)
o    Leder øko-utv./nestl. Tom Ivan Simonsen (valgt for to år) Ny
o    Kasserer: Rune Dalmo (valgt for to år) Ny
o    Leder anleggsutv: Werner Lorentsen (valgt for ett år)
o    Leder sportslig utv: Nina Haug Vanem (valgt for ett år)
o    Leder renn-/arr.utv:     Espen Johannessen (valgt for ett år) Ny
o    1. vara: Hallstein Monkan (valgt for ett år) Ny
o    2. vara: Kristine Foshaug  (valgt for ett år) Ny

15.03.2017 15:18
lagt til handlevogn